მეზობელი სიტყვები
ossified
ზედსართავი სახელი
/ʹɒsɪfaɪd/

გაძვალებული.