მეზობელი სიტყვები
Osteichthyes
არსებითი სახელი
/͵ɒsti:ʹɪkθɪi:z/

pl იქთ. ძვლიანი თევზები (ხრტილიანი თევზებისგან განსხვავებით; Osteichthyes supcls.).