მეზობელი სიტყვები
osteoblast
არსებითი სახელი
/ʹɒstɪəʊblɑ:st/

ჰისტ. ოსტეობლასტი, ძვლის წარმომქმნელი უჯრედი (აგრ. bone cell).