მეზობელი სიტყვები
osteochondral
ზედსართავი სახელი
/͵ɒstɪəʊʹkɒndrəl/

ოსტეოქონდრალური, ძვლისა და ხრტილისა.