მეზობელი სიტყვები
osteochondrous
ზედსართავი სახელი
/͵ɒstɪəʊʹkɒndrəs/

ოსტეოქონდროზული, ძვლოვან-ხრტილოვანი, ძვლისა და ხრტილისგან შემდგარი.