მეზობელი სიტყვები
osteonectin
არსებითი სახელი
/͵ɒstɪəʊʹnɛktən/

ბიოქ. ოსტეონექტინი (ძვლის მინერალიზაციაში მონაწილე ძირითადი ცილა; აბრევ. ON).