მეზობელი სიტყვები
ostiole
არსებითი სახელი
/ʹɒstɪəʊl/

ნასვრეტი, მომცრო ხვრელი, ფორი.