მეზობელი სიტყვები
otolith
არსებითი სახელი
/ʹəʊtə(ʊ)lɪθ/

ანატ., ზოოლ. ოტოლითი, სტატოლითი (კირიანი ნაწილაკი შიგნითა ყურის აპკოვანი ლაბირინთის სითხეში, რომლის მიზიდულობის ძალის ზემოქმედებით მოძრაობაც აღიქმება მგრძნობიარე უჯრედების მიერ და ცოცხალი ორგანიზმის მიერ წონასწორობის შენარჩუნებას განაპირობებს).