მეზობელი სიტყვები
oxygen dissociation curve
არსებითი სახელი
/͵ɒksɪdʒəndɪ͵səʊʃɪ͵eɪʃnʹkɜ:v, -dɪ͵səʊsɪ͵eɪʃn-/

სისხლში ჟანგბადის დისოციაციის ამსახველი მრუდი.