oxytocin
არსებითი სახელი
/͵ɒksɪʹtəʊsɪn/

ბიოქ. ოქსიტოცინი (ძუძუმწოვართა ნეიროჰიპოფიზის მიერ გამომუშავებული ჰორმონი, რომელიც გლუვი კუნთების, განსაკ. საშვილოსნოს კუნთის, შეკუმშვასა და რძის სეკრეციას იწვევს).