მეზობელი სიტყვები
oxytropism
არსებითი სახელი
/͵ɒksɪʹtrəʊpɪzəm/

ბოტ., ზოოლ. ოქსიტროპიზმი, ტროპიზმი ჟანგბადის წყაროს მიმართულებით [იხ. აგრ. tropism].