მეზობელი სიტყვები
oysters
არსებითი სახელი
/ʹɔɪstəz/

pl ზოოლ. ხამანწკასებრნი (ორსაგდულიანი მოლუსკების ოჯახი;Ostreidae fam.) აგრ. true oysters.