მეზობელი სიტყვები
oysters
არსებითი სახელი
/ʹɔɪstəz/

pl ზოოლ. ხამანწკასებრნი (ორსაგდულიანი მოლუსკების ოჯახი; Ostreidae fam.; აგრ. true oysters); flat / European / oysters ბრტყელი ხამანწკები (Ostrea gen.); cupped / Pacific / oysters კრაზოსტეები, თასისებრი / წყნარი ოკეანის ხამანწკები (Crassostrea gen.).