მეზობელი სიტყვები
ozone layer
არსებითი სახელი
/ʹəʊzəʊn͵leɪə(r)/

ოზონის შრე, ოზონოსფერო (დედამიწის ატმოსფეროში).