მეზობელი სიტყვები
p
არსებითი სახელი
/pi:/

ციტ. ქრომოსომის მოკლე მხარი (სიმბოლო) [იხ. short arm].