მეზობელი სიტყვები
pacarana
არსებითი სახელი
/͵pækəʹrɑ:nə/

მმლ. პაკარანა, ცრუპაკა (Dinomys branickii) აგრ. false paca [იხ. აგრ. Dinomys].