მეზობელი სიტყვები
pacemaker
არსებითი სახელი
/ʹpeɪsmeɪkə(r)/

ფიზიოლ. 1) გულის სინუსის კვანძი;

2) რიტმის მიმცემი სტრუქტურა / მექანიზმი (ტვინისა და ა.შ.).