მეზობელი სიტყვები
pachycarpous
ზედსართავი სახელი
/͵pækɪʹkɑ:pəs/

ბოტ. პაქიკარპული, სქელი ნაყოფსაფრის / პერიკარპიუმის მქონე (ითქმის ნაყოფის შესახებ).