მეზობელი სიტყვები
pachycaul I
არსებითი სახელი
/ʹpækɪkɔ:l/

ბოტ. სქელღეროიანი მცენარე [იხ. აგრ. pachycaul II].