მეზობელი სიტყვები
Pacific saury
არსებითი სახელი
/pəʹsɪfɪksɔ:rɪ/

იქთ. საირა (Cololabis saira).