მეზობელი სიტყვები
Pacinian corpuscle
არსებითი სახელი
/pəʹsɪnɪən͵kɔ:pʌsl/

ანატ. პაჩინის სხეულაკი, ფირფიტოვანი სხეულაკი (ნერვული დაბოლოების ტიპი; აგრ. Pacinian body, lamellar corpuscle).