მეზობელი სიტყვები
packing ratio
არსებითი სახელი
/ʹpækɪŋreɪʃɪəʊ/

მოლ. ბიოლ. ჩალაგების კოეფიციენტი (დნმ-ის ფაქტობრივი სიგრძის შეფარდება დაკეცილ მდგომარეობაში ნაკეცის სიგრძესთან).