მეზობელი სიტყვები
palaeospecies
არსებითი სახელი
/ʹpælɪəʊspi:ʃi:z, ʹpeɪlɪəʊ-/

პალეონტ. პალეოსახეობა (გადაშენებული ორგანიზმების სავარაუდო სახეობა, რომელიც გამოყოფილია თანამედროვე სახეობების დაჯგუფების პრინციპით; აგრ. paleospecies).