მეზობელი სიტყვები
palaeozoology
არსებითი სახელი
/͵pælɪəʊzu:ʹɒlədʒɪ, ͵peɪlɪəʊ-/

პალეოზოოლოგია (აგრ. paleozoology).