მეზობელი სიტყვები
palatine I
არსებითი სახელი
/ʹpælətaɪn/

ანატ. სასის ძვალი (აგრ. palatine bone).