მეზობელი სიტყვები
palatine II
ზედსართავი სახელი
/ʹpælətaɪn/

ანატ. სასისა, პალატალური; palatine bones სასის ძვლები.