მეზობელი სიტყვები
palmiped I
არსებითი სახელი
/ʹpælmɪpɛd/

ორნ. ნიჩაბფეხიანი ფრინველი.