მეზობელი სიტყვები
palpate
ზედსართავი სახელი
/pælʹpeɪt/

ზოოლ., ენტ. პალპებიანი, ულვაშებიანი, საცეცებიანი [იხ. აგრ. palp].