მეზობელი სიტყვები
palpiform
ზედსართავი სახელი
/ʹpælpɪfɔ:m/

ზოოლ. , ენტ. პალპისებრი, საცეცისებრი, ულვაშისმაგვარი.