მეზობელი სიტყვები
paraxon
არსებითი სახელი
/pærʹæksɒn/

ციტ. პარაქსონი (აქსონის გვერდითი ტოტი).