მეზობელი სიტყვები
Pareiasauridae
არსებითი სახელი
/pəʹraɪəsɔ:rɪdi:/

pl პალეონტ. პარეიაზავრები (დიდი ზომის ბალახისმჭამელი ქვეწარმავლების ოჯახი; Pareiasauridae fam.).