parietal
ზედსართავი სახელი
/pəʹraɪɪtl/

1. ანატ. 1) კედლისმიერი, პარიეტალური;

2) თხემისა; თხემის ძვალთან დაკავშირებული;

2. ბოტ. კედლისპირა, პარიეტალური (ითქმის პლაცენტაციის შესახებ).