მეზობელი სიტყვები
Parnassian
არსებითი სახელი
/pɑ:ʹnæsɪən/

ენტ. პეპელა აპოლონი (Parnassius gen.).