მეზობელი სიტყვები
parotid II
ზედსართავი სახელი
/pəʹrɒtɪd/

ანატ. 1) ყურთან / ყურის უკან მდებარე;

2) ყბაყურასი, ყბაყურა ჯირკვალთან დაკავშირებული.