მეზობელი სიტყვები
parotid gland
არსებითი სახელი
/pəʹrɒtɪd͵glænd/

ანატ. ყბაყურა ჯირკვალი.