მეზობელი სიტყვები
Parrotia
არსებითი სახელი
/ʹpærətɪə/

ბოტ. პაროცია (ჰამამელისებრთა ოჯახის გვარი; Parrotia gen.).