მეზობელი სიტყვები
parrot fish
არსებითი სახელი
/ʹpærətfɪʃ/

იქთ. თუთიყუშთევზა (Scaridae fam.).