მეზობელი სიტყვები
p-distance
არსებითი სახელი
/͵pi:ʹdɪstəns/

გენ. პროპორციული დისტანცია (გენეტიკური მანძილის მაჩვენებელი, რომელიც განისაზღვრება ორი სახეობის შესადარებელ დნმ-ის და მისთ. თანმიმდევრობებში დაუმთხვეველი ნუკლეოტიდების / ამინომჟავების რაოდენობის შეფარდებით თანმიმდევრობის ნუკლეოტიდების / ამინომჟავების მთლიან რაოდენობასთან).