მეზობელი სიტყვები
pilus
არსებითი სახელი
/ʹpaɪləs/

(pl pili) ბაქტ., გენ. პილუსი, ფიმბრია (ძაფისებრი წარმონაქმნი, რომლის მეშვეობითაც "მამრობითი" ბაქტერიები გადასცემენ დნმ-ს "მდედრობით" ბაქტერიებს) [იხ. აგრ. F pilus].