მეზობელი სიტყვები
Pinaceae
არსებითი სახელი
/paɪʹneɪʃɪi:/

pl ბოტ. ფიჭვისებრნი (წიწვოვან მცენარეთა ოჯახი; Pinaceae fam.) [შდრ. აგრ. Coniferales].