მეზობელი სიტყვები
pinaster
არსებითი სახელი
/paɪʹnæstə(r)/

ბოტ. ზღვისპირა ფიჭვი (Pinus pinaster ).