მეზობელი სიტყვები
pincer
არსებითი სახელი
/ʹpɪnsə(r)/

ზოოლ. მარწუხი (კიბოსნაირთა).