მეზობელი სიტყვები
pistillate
ზედსართავი სახელი
/ʹpɪstɪleɪt/

ბოტ. მდედრობითი, ბუტკო˂ებ˃იანი, მხოლოდ ბუტკ˂ებ˃ი რომ აქვს განვითარებული (ითქმის ყვავილის შესახებ; აგრ. carpellate).