მეზობელი სიტყვები
plaque-forming cell
არსებითი სახელი
/͵plækfɔ:mɪŋʹsɛl, ͵plɑ:k-/

მიკრ. ლიზისის ლაქების / ბალთების წარმომქმნელი უჯრედი (უჯრედი / ბაქტერია, რომელიც ვირუსით ან ფაგით ინფიცირებისას ლიზისს განიცდის ლაქების / ბალთების წარმოქმნით).