მეზობელი სიტყვები
plaque-forming unit
არსებითი სახელი
/͵plækfɔ:mɪŋʹju:nɪt, ͵plɑ:k-/

მიკრ. ლიზისის ლაქების / ბალთების წარმოქმნის ერთეული (ცალკეული ლაქა / ბალთა, რომელიც ვირუსებით ან ფაგებით დაინფიცირებისას უჯრედების / ბაქტერიების ლიზისის აგდილზე წარმოიქმნება; აბრევ. PFU).