plasmodium²
არსებითი სახელი
/plæzʹməʊdɪəm/

(pl plasmodia) მიკრ. პლაზმოდიუმი (პარაზიტული ერთუჯრედიანი ორგანიზმი; Plasmodium gen., მაგ. Plasmodium falciparum – ადამიანის მალარიის გამომწვევი).