მეზობელი სიტყვები
Ploceidae
არსებითი სახელი
/͵pləʊʹsi:ɪdi:/

pl ორნ. ფეიქარასებრნი (Ploceidae fam.).