მეზობელი სიტყვები
Polyplacophora
არსებითი სახელი
/͵pɒlɪpləʹkɒfərə/

pl ზოოლ. ქიტონები, ჯავშნიანები, პოლიპლაკოფორები (ზღვის მოლუსკების კლასი; Polyplacophora cls.).