მეზობელი სიტყვები
pot marigold
არსებითი სახელი
/͵pɒtʹmærɪgəʊld/

ბოტ. სამკურნალო გულყვითელა (Calendula officinalis).