მეზობელი სიტყვები
primer walking
არსებითი სახელი
/͵praɪməʹwɔ:kɪŋ/

ბიოქ. პრაიმერის გავლა (დნმ-ის გრძელი ფრაგმენტების სეკვენირების / თანმიმდევრობის დადგენის მეთოდი).