მეზობელი სიტყვები
primitive ectoderm
არსებითი სახელი
/͵prɪmətɪvʹɛktəʊdɜ:m/

ემბრ. პირველადი ექტოდერმა, ექტობლასტი, ეპიბლასტი (აგრ. ectoblast, epiblast).